přidat prezentaci

Čističky odpadních vod

Nejmodernější způsobem likvidace veškerých splaškových vod, které v domácnostech vznikají, zajišťují domovní čističky odpadních vod. Čistička je plastová nádrž, v nichž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění, které má několik fází a několik komor. Nejprve se odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru přes nátokový koš, kde dochází k mechanickému předčištění a rozkládání tuhého znečištění.
 


 

 
Dále dochází k znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy a do mamutkových čerpadel na cirkulaci a recirkulaci aktivační směsi.
 
Aktivační kal je separovaný v separační části od vyčištěné vody a odsazený aktivovaný kal se recirkuluje zpět do neprovzdušňovaného, resp. provzdušňovaného prostoru.
 

Jaké jsou možnosti vypouštění odpadních vod

1. trativod
2. odvodem do vodních toků  - potoky, řeky apod.
3. vypouštěním do vkanalizace
4. Plastová jímka

Kategorie: Exteriér a zahrada, Magazín bydlení

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce