přidat prezentaci

Jak vyřešit skartování dokumentů

Pokud potřebujete ve své instituci či firmě vyřešit dlouhodobé nakládání s dokumenty, čeká vás stanovení pravidel archivování a skartování dokumentů. V některých případech je upravuje přímo zákon, který části institucí přikazuje vydávat speciální skartační řády. Nicméně mít jednoznačné pokyny pro nakládání s písemnostmi se vyplatí každému.

Stanovte si pravidla pro skartaci

Jestliže podnikáte, pak vám některé lhůty pro uchování a následnou skartaci dokumentů stanovuje přímo zákon. Například plátci DPH musejí schovávat příslušné doklady ještě 10 let poté, co skončilo příslušné zdaňovací období. Inventurní soupisy je třeba uchovávat alespoň 5 let. V případě řady dalších dokumentů záleží na managementu, jak se rozhodne.
V každém případě u všech dokumentů přijde okamžik, kdy je třeba je zlikvidovat. Pokud obsahují osobní údaje, případně informace, které nejsou veřejné, je nutné přistoupit ke skartování.

Skartování můžete nechat na firmě

V oblasti skartace účetních dokladů a dalších dokumentů působí firmy, kterým můžete nakládání s písemnostmi svěřit. Pokud například potřebujete zlikvidovat dokumenty s osobními údaji a vyhnout se pochybení v této oblasti, najděte si partnera vybaveného kvalitním skartovačem.
Ideální je velkokapacitní zařízení, které umí zpracovat dokumenty na malé částice odpovídající české normě pro utajení na stupeň důvěrné. Pokud je příslušné zařízení vybaveno příslušným certifikátem Národního bezpečnostního úřadu, můžete firmě svěřit skartaci dokumentů bez jakýchkoliv obav.

Na skartaci můžete dohlížet

Kdo chce mít stoprocentní jistotu, že jeho dokumenty byly skutečně zničeny, může si u svého partnera vyžádat osobní dohled na zmíněnou činností. Je to však zpravidla zbytečné. Důvěryhodná firma zabývající se skartací má sídlo v objektu se stálou ostrahou a její zaměstnanci plní veškerá pravidla pro správné nakládání s daným druhem nosičů informací.

Kategorie: Ostatní

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce