přidat prezentaci

Protihlukové kryty a další ochránci našich sluchovodů

Nadměrný hluk v průmyslové zástavbě, v okolí dálnic a frekventovanějších silnic, nebo takový, který je způsobený jinými faktory, je vždy nepříjemný. Obyvatelé žijící v zóně nadměrného hluku si vždy stěžují a není divu, v důsledku zvýšené hladiny hluku může po čase docházet až k deformaci sluchovodů a jejich nemocem.

tlumice-hluku

S nadměrným hlukem se ovšem dá v současnosti dobře bojovat a existují mnohá specializovaná zařízení, která ho dokážou blokovat, nebo dokonce zcela odstranit. Objevují se stále profesionálnější tuzemské společnosti, zabývající se montáží takových pomocných prvků. Za zkoušku stojí například protihlukové kryty SAI ATIS s.r.o.

Akustická studie

Než se však pustíte do odstraňování problému a samotné realizace, je dobré nechat si odborníky vypracovat akustickou studii a analýzu, která následné práce velmi usnadní a dá jim ten správný směr. Akustická analýza spočívá v měření decibelů v dané lokalitě a následném vypracování vhodné metody pro odstranění, nebo omezení hlučnosti. V některých případech je studie dokonce nutná a zákonem stanovená.

Protihlukové kryty

Jakmile budete mít fundovanou studii od profesionála, můžete se dát do realizace nápravných opatření a odstranění jakéhokoliv rámusu. Prvním hojně používaným zařízením jsou protihlukové kryty. Ty mohou být opravdu různorodé, existuje mnoho typů. Složí k zakrytí průmyslových a technických zařízení, ale také ke krytí mnoha komponentů domácnosti. Jsou to například:

  • Čerpadla
  • Turbodmychadla
  • Ventilátory
  • Kompresory
  • Transformátory

Protihlukové stěny a zástěny

Další možností, využívanou zvláště na větších plochách, jsou protihlukové stěny a zástěny. Známe je třeba z prostředí dálnic, kde se stávají stále potřebnější. Ale najdeme je rovněž v průmyslových podnicích, kde se stávají jakýmsi předělem mezi jednotlivými pracovními stroji nebo soustavami strojů. Výrobní podnik se takto dá rozdělit do samostatných, zvukově izolovaných zón.

Tlumiče hluku

Podobnou funkci jako hlukové kryty, tedy izolaci nadměrných decibelů, mají také tlumiče zvuku. Ty se dají zakomponovat do nejrůznějších přístrojů a zařízení. Patří sem zejména: parní tlumiče, kulisové absorpční tlumiče nebo rezonátorové tlumiče hluku.

Obraťte se na profesionály

Akustická studie i samotná opatření proti hluku vyžadují profesionalitu a odbornost, využijte proto třeba služeb společnosti SAI ATIS s.r.o., výsledky poznáte okamžitě a váš život bude bez nadměrného hluku příjemnější a zdravější.

Kategorie: Interiér, Magazín bydlení, Ostatní

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce